Home     Contact     Sitemap     Disclaimer      
Logo FINAVAS


Accountancy


 Accountancy

Op het gebied van accountancy kunnen wij u ondersteunen en adviseren op de volgende gebieden:
Jaarrekening;
Financiële administratie;
Overig.

Jaarrekening
Samenstellen van de jaarrekening
Verzorgen van publicatiestukken die voldoen aan de wettelijke eisen ten behoeve van de Kamer van Koophandel
Volledig uitvoeren en/of begeleiden van de jaarafsluiting inclusief opbouw compleet dossier met benodigde
    bescheiden ten behoeve van de accountant zodat deze zijn werkzaamheden efficiënter kan uitvoeren
Heldere interpretatie geven over de cijfers in de jaarrekening en eventuele verbeter- en actiepunten

Financiële administratie
Opzetten en/of inrichten van financiële administraties
Verzorgen van administraties
Verzorgen van aangiften omzetbelasting
Verlenen van administratieve bijstand

Overig
Samenstellen van prognoses
Opstellen van tussentijdse cijfers
Inrichten van de administratieve organisatie
Belastingaangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Keuze van de ondernemingsvorm
Overige fiscale advisering
Bedrijfseconomische dienstverlening zoals bijvoorbeeld toetsen van beleidsplannen, beoordelen van
    investeringsplannen en overleg met banken

Door onze brede ervaring betekent dit voor u dat u één contactpersoon heeft voor al uw vragen. Indien nodig kunnen wij in overleg met u specialisten inschakelen.

Copyright © 2008 Finavas. Alle rechten voorbehouden.
E-mail: info@finavas.nl